Poolhus

Anläggning av ny trädgård, nytt staket av granslanor.
Nedgrävning och montage av blockpool i rostfritt stål.
Byggnation an ny pergola och trädäck i sibirisk lärk.

Gjutning av betongplatta och byggnation av poolhus/bastu med ytbeklädnad av sibirisk lärk.